SCA Bogrundet. Flyttbara mätpunkter.
   
Placering
Värde
Uppdaterad
Marktemperatur 20 cm över
7,2 'C
2018-10-16 02:15
Utetemperatur Väderstation
7,3 'C
2018-10-16 02:15
Friland 24 i torv
7,2 'C
2018-10-16 02:15
Friland 24 uppe på torv
7,1 'C
2018-10-16 02:15
Friland 5 i torv
10,7 'C
2018-10-14 17:00
Friland 5 uppe på torv
11,2 'C
2018-10-14 17:00
Friland 68 i torv
6,8 'C
2018-10-16 02:15
Friland 68 uppe på torv
7,1 'C
2018-10-16 02:15