SCA Bogrundet. Flyttbara mätpunkter.
   
Placering
Värde
Uppdaterad
Marktemperatur 20 cm över
13,4 'C
2021-08-18 00:30
Utetemperatur Väderstation
13,4 'C
2021-08-18 00:30
Friland 25 i torv
13,2 'C
2021-08-18 00:30
Friland 25 uppe på torv
12,9 'C
2021-08-18 00:30
Friland 6 i torv
11,3 'C
2020-09-15 18:15
Friland 6 uppe på torv
11,2 'C
2020-09-15 18:15
Friland 68 i torv
12,9 'C
2021-08-18 00:30
Friland 68 uppe på torv
13,4 'C
2021-08-18 00:30