SCA Bogrundet. Flyttbara mätpunkter.
   
Placering
Värde
Uppdaterad
Marktemperatur 20 cm över
5,3 'C
2019-03-28 12:15
Utetemperatur Väderstation
6,1 'C
2019-03-28 12:15
Friland 25 i torv
-0,1 'C
2019-03-28 12:15
Friland 25 uppe på torv
-0,2 'C
2019-03-28 12:15
Friland 6 i torv
-0,3 'C
2019-03-28 12:15
Friland 6 uppe på torv
-0,1 'C
2019-03-28 12:15
Friland 68 i torv
-0,4 'C
2019-03-28 12:15
Friland 68 uppe på torv
0,0 'C
2019-03-28 12:15