SCA Bogrundet. Flyttbara mätpunkter.
   
Placering
Värde
Uppdaterad
Marktemperatur 20 cm över
5,7 'C
2021-05-20 04:00
Utetemperatur Väderstation
6,2 'C
2021-05-20 04:15
Friland 25 i torv
6,1 'C
2021-05-18 03:00
Friland 25 uppe på torv
5,9 'C
2021-05-18 03:00
Friland 6 i torv
11,3 'C
2020-09-15 18:15
Friland 6 uppe på torv
11,2 'C
2020-09-15 18:15
Friland 68 i torv
4,8 'C
2021-05-20 03:45
Friland 68 uppe på torv
3,8 'C
2021-05-20 04:00