SCA Bogrundet. Flyttbara mätpunkter.
   
Placering
Värde
Uppdaterad
Marktemperatur 20 cm över
-11,9 'C
2019-01-22 06:45
Utetemperatur Väderstation
-11,6 'C
2019-01-22 06:45
Friland 25 i torv
-7,5 'C
2019-01-22 06:45
Friland 25 uppe på torv
-6,7 'C
2019-01-22 06:45
Friland 6 i torv
-3,4 'C
2019-01-22 06:30
Friland 6 uppe på torv
-3,4 'C
2019-01-22 06:30
Friland 68 i torv
-7,3 'C
2019-01-22 06:30
Friland 68 uppe på torv
-5,5 'C
2019-01-22 06:30