SCA Bogrundet. Flyttbara mätpunkter.
   
Placering
Värde
Uppdaterad
Marktemperatur 20 cm över
0,9 'C
2018-12-11 04:30
Utetemperatur Väderstation
1,4 'C
2018-12-11 04:30
Friland 25 i torv
0,1 'C
2018-12-11 04:30
Friland 25 uppe på torv
0,1 'C
2018-12-11 04:30
Friland 6 i torv
-0,3 'C
2018-12-11 04:30
Friland 6 uppe på torv
0,1 'C
2018-12-11 04:30
Friland 68 i torv
-0,3 'C
2018-12-11 04:30
Friland 68 uppe på torv
0,2 'C
2018-12-11 04:30