SCA Bogrundet. Flyttbara mätpunkter.
   
Placering
Värde
Uppdaterad
Marktemperatur 20 cm över
16.3 'C
2022-06
Utetemperatur Väderstation
15.5 'C
2022-06
Friland 25 i torv
15.6 'C
2022-06
Friland 25 uppe på torv
15.2 'C
2022-06
Friland 6 i torv
11.3 'C
2020-09-15 18:15
Friland 6 uppe på torv
11.2 'C
2020-09-15 18:15
Friland 68 i torv
1.9 'C
2022-06
Friland 68 uppe på torv
13.9 'C
2022-06