Flyttbara mätpunkter på friland m.m.

Benämning

Temperatur

Uppdaterad

* = Ej flyttbar.